Realizujeme výstavby komunikací (asfaltové, dlážděné, MZK), parkovišť a inženýrských sítí středního rozsahu.