Při rekonstrukci historických bytových domů vycházíme z požadavků investora, aby rekonstrukce naplnila jeho očekávání a byla provedená v maximální možné kvalitě s důrazem pro detail.